facebook

ДепартаментМедии и комуникация

проф. д-р Росен Стоянов

проф. д-р Росен СтояновДепартамент: Медии и комуникация

Телефон: 8110689

E-mail: rossenstoyanov@nbu.bg

Приемно време: Сряда 13:00-15:00 710 II Корпус,Четвъртък 9:15-11:15 710 II КорпусПрофесионална автобиография:

Име
Росен Костадинов Стоянов

e-mail
rossenstoyanov@nbu.bg

Националност
българин

Дата на раждане
02.05.1972

Трудов стаж
2017 и сега
Професор, Бакалавърски факултет, НБУ
2011-2017
Доцент, Бакалавърски факултет, НБУ
2012-2015
Декан, Магистърски факултет, НБУ
2012-2016
Член на Комисия по качеството, НБУ
2011-2012
Член на Факултетен съвет, Център за продължаващо обучение, НБУ
2010-2012
Член на Факултетен съвет, Бакалавърски факултет, НБУ
2010-2011
Главен асистент, Бакалавърски факултет, НБУ
2007 и сега
Водещ на обучителни и тренингови семинари на политически партии и политически лидери
2005-2012
Директор на бакалавърска програма Масови комуникации”, Факултет базово образование, НБУ
2009-2010
Старши асистент, Бакалавърски факултет, НБУ
2007-2010
Лектор, обучителни и тренингови семинари, Студентски съвет на НБУ
2006-2009
Член на програмния съвет на бакалавърска програма Масови комуникации, НБУ
2005-2009
Редовен асистент по „Връзки с обществеността и журналистика”, Бакалавърски факултет, НБУ
2002-2011
Хоноруван преподавател, катедра „Политология”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”
2001-2004
Хоноруван асистент, Нов български университет, департамент „Масови комуникации” и департамент „Политология”
2003-2004
Изпълнителен директор, медиа агенция „Дезидерата”, пресгрупа МОНИТОР
2001-2002
Мениджър, Екип Маркетинг и реклама, в. МОНИТОР
1997-2001
Рекламен специалист, отдел „Маркетинг и реклама”, в. ПАРИ
1997
Водещ на рубрика в тв предаване „Добро утро”, БНТ
1995-1996
Връзки с клиенти, рекламна агенция Медиа Комуникации
1995
Административен директор, рекламна агенция WAY Communications
1995
Връзки с клиенти, рекламна агенция WAY Communications

Име и адрес на работодателя
Нов български университет, ул.Монтевидео 21, София 1618

Вид на дейността или сферата на работа
Декан на Магистърски факултет, НБУ (2012-2015)
Преподавател по Комуникационни модели и практики, Въведение в политическите комуникации, Политически комуникационни практики, Медии и политика, Управление и организация на спортни събития, Политическа реклама и ПР
Заемана длъжност
2017 и сега
Професор, НБУ
2011-2017
Доцент, НБУ
2012-2015
Декан на Магистърски факултет
2010-2012
Член на Факултетен съвет, Център за продължаващо обучение, НБУ
2010-2012
Член на Факултетен съвет, Бакалавърски факултет, НБУ
2010-2011
Главен асистент, НБУ
2009-2010
Старши асистент, НБУ
2005-2009
Редовен асистент по журналистика и връзки с обществеността, НБУ
2006-2009
Член на програмен съвет бакалавърска програма „Масови комуникации”, НБУ
2005 и сега
Член на департаментен съвет, департамент „Масови комуникации”, НБУ
2005-2012
Директор на бакалавърска програма „Масови комуникации”, НБУ
Основни дейности и отговорности
2005 и сега
Щатен преподавател, НБУ
Преподавател в департамент Масови комуникации, департамент Политически науки, департамент Философия и социология, департамент Кино, реклама и шоубизнес, департамент Национална и международна сигурност
2005-2015
Ръководител на постоянен семинар Знания за ПР практици и журналисти

Образование и обучение
2006
Доктор по политология, ВАК, СНС Политология, шифър на специалността 05.11.02 Политология
1999-2003
Доктор, Нов български университет
1996-1999
Магистър Управление на Масовите Комуникации, Специалност – Управление на Масовите Комуникации, Нов български университет
1991-1996
Бакалавър Масови Комуникации, Специалност – Продуцентство в средствата за масова комуникация, Нов български университет
1992-1993
Специалист – Продуцентство в средствата за масова комуникация, Нов български университет
1986-1990
Средно училище – 8-мо ЕСПУ В. Левски, с разширено изучаване на испански език

Майчин език
български
Други езици
английски, руски, испански

Социални умения
1994
Стажант-репортер в спортна редакция на БНТ
1991-2000
Треньор по плуване

Организационни умения и компетенции
2011-2015
Участник в проект „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, по Оперативна програма „Човешки ресурси“ – 2007/2013
2008-2009
Проблеми на комуникацията между поколенията в европейска България, "Разбиране на новите медии и новата комуникационна действителност – проблеми на “младите” и “старите” потребители", (междудепартаментен проект на департамент Масови комуникации и департамент Политически науки, НБУ)
2008-2009
Консултант по рекламна политика, връзки с медиите и медиапланиране. Разработване на рекламна и имиджова кампания на НБУ (във връзка с кандидатстудентска кампания 2008-2009 г.)
2007
Асистент-национален експерт по комуникационни стратегии – Укрепване на капацитета на Комисията по превенция и противодействие на корупцията с оглед подобряване на борбата с корупцията в държавната администрация и съдебната власт (проект, финансиран по програма PHARE на Европейския съюз)
2007
Образите на Европа в първите европейски избори в България 2007 г. (междудепартаментен проект на департамент Масови комуникации и департамент Политически науки, НБУ)

Технически умения и компетенции
Windows; MS Office; PageMaker; CorelDraw; Adobe Photoshop и други
1992
Кино и видео операторство – Нов български университет
1986
Курс по фотография – Технически университет, София

Артистични умения и компетенции
Разработване на проекти по комуникации

Други умения и компетенции
Авторство, съставителство и редакторство на книги и електронни ръководства по медии, връзки с обществеността и комуникации.
Подготовка и реализиране на политически кампании.


Публикации:

Книги:
1. Стоянов, Росен К., 2021 – Социология на Интернет, С., под печат.
2. Стоянов, Росен К., 2017 – Политически комуникационни практики, С., НБУ.
3. Стоянов, Росен К., 2016 - Комуникационна демокрация, С., НБУ.
4. Стоянов, Росен К., 2011 – Медиа бележки, С., НБУ.
5. Стоянов, Росен К., 2009 – Конфликтен дискурс, масмедии и политика, С., НБУ.

Публикации:
1. Стоянов, Росен К. (2001). Телевизионните събития в САЩ по време и след 11.ІХ.2001 г., В: годишник на департамент Масови комуникации, С., НБУ, ISSN 1310-8670.
2. Стоянов, Росен К. (2002). Комуникация и конфликти, В: сборник от IV Лятна школа по PR „Пъблик рилейшънс на изкуството. Изкуството в Пъблик рилейшънс”, С., НБУ, ISBN 954-535-287-6.
3. Стоянов, Росен К. (2002). Политиката като медиа продукт, В: годишник на департамент Масови комуникации, С., НБУ, ISSN 1310-8670.
4. Стоянов, Росен К. (2004). Информационната война – войната на бъдещето, В: годишник на департамент Масови комуникации, С., НБУ, ISSN 1310-8670.
5. Стоянов, Росен К. (2006). Същност на политическия дискурс, В: годишник на департамент Масови комуникации, С., НБУ, ISSN 1310-8670.
6. Стоянов, Росен К. (2006). За спорта и политиката, В: сборник от VIIІ Лятна школа по PR „Спорт и политика”, С., НБУ, ISВN 954-535-287-6.
7. Стоянов, Росен К. (2006). Глобализацията в парадигмата на информационното общество, В: годишник на департамент Масови комуникации, С., НБУ, ISSN 1310-8670.
8. Стоянов, Росен К. (2007). Медиа ли е Интернет?, В: годишник на департамент Масови комуникации, С., НБУ, ISSN 1310-8670.
9. Стоянов, Росен К. (2007). Кибертероризмът – Ахилесовата пета на глобалното общество, В: сборник от Научна конференция „Тероризъм, медии, сигурност”, 2008), С., НБУ, ISBN 978-954-535-494-6.
10. Стоянов, Росен К. (2008). На избори за Европа, В: сборник от Научна конференция „Първа година европейска България. Избори и образи”, С., НБУ.
11. Стоянов, Росен К. (2008). Регулации в комуникациите – закони, кодекси или морал?, В: сборник от Пролетна научна конференция „Регулация/саморегулация в медиите и ПР”, С., НБУ.
12. Стоянов, Росен К. (2008). Другата комуникация, В: сборник от Х Лятна школа по PR „Краят на ПР, такъв какъвто го познаваме – новото начало”, С., НБУ.
13. Стоянов, Росен К. (2008). Ролята на медиата в международните конфликти (Превенция, посредничество и предотвратяване на конфликти), В: годишник на департамент Масови комуникации, С., НБУ, ISSN 1310-8670.
14. Стоянов, Росен К. (2009). За слуховете и клюките – другото измерение на модерната публичност, В: сборник от ХІ Лятна школа по PR „Шареният ПР”, С., НБУ.
15. Стоянов, Росен К. (2009). За културата в контекста на цивилизацията на образите, В: годишник на департамент Масови комуникации, С., НБУ, ISSN 1310-8670.
16. Стоянов, Росен К. (2010). Вътрешните комуникации като основен инструмент на организационния мениджмънт, В: сборник от ХІІ Лятна школа по PR „Комуникационни практики и вътрешни публики”, С., НБУ, ISВN 954-535-287-6.
17. Стоянов, Росен К. (2010). Политическият език и политическото говорене – България 1989-2010, В: годишник на департамент Масови комуникации, С., НБУ, ISSN 1310-8670.
18. Стоянов, Росен К. (2011). Черен ли е „черният ПР“ (PR ли е черният ПР – за понятията и практиките), В: Стоянов, Росен К., Медиа бележки, С., НБУ, ISBN 978-954-535-6698.
19. Стоянов, Росен К. (2011). Медиа бележки за конфликтния дискурс, В: Стоянов, Росен К., Медиа бележки, С., НБУ, ISBN 978-954-535-6698.
20. Стоянов, Росен К. (2011). Образованието и образователният процес като отражение на социалните и технологичните промени, В: сборник от XIII Лятна школа по PR „iIПР в практиката и образованието (ПР образование в България – 20 години по-късно“, С., НБУ, ISВN 954-535-287-6.
21. Стоянов, Росен К. (2011). Комуникационна демокрация, В: годишник на департамент Масови комуникации, С., НБУ, ISSN 1310-8670.
22. Стоянов, Росен К. (2012). Съществува ли „политически PR“ (в България)?, В: сборник от ХIV Лятна школа по PR „В мрежата (Мрежата) на ПР“, С., НБУ, ISВN 978-954-535-811-1.
23. Стоянов, Росен К. (2012). Съвременна публичност, масмедии и масово общество, В: годишник на департамент Масови комуникации, С., НБУ, ISSN 1310-8670.
24. Stoyanov, Rossen K. (2013). For Digital Knowledge, Digital Culture and Digital Literacy, В: сборник от Научна конференция „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, Бургас, БСУ, ISBN: 9789549370959.
25. Стоянов, Росен К. (2013). Имиджът на политиците и имиджът на политиката, В: сборник от XV Лятна школа по PR „Избори и ПР и ПР при избори”, С., НБУ, ISBN: 9789545358517.
26. Стоянов, Росен К. (2013). Интернет като култ, В: Научен електронен архив, С., НБУ.
27. Стоянов, Росен К. (2013). Ще възтържествува ли професионализмът над непрофесионализма?, В: Научен електронен архив, С., НБУ.
28. Стоянов, Росен К. (2013). Пропаганда и памет, В: годишник на департамент Масови комуникации, С., НБУ, ISSN 1310-8670.
29. Стоянов, Росен К. (2014). Субкултурите в дигиталната реалност, В: сборник от XVI Лятна школа по PR „Комуникация и култура”, С., НБУ, ISBN: 978954535899?9.
30. Стоянов, Росен К. (2014). Политически брандинг, В: годишник на департамент Масови комуникации, С., НБУ, ISSN 1310-8670.
31. Стоянов, Росен К. (2015). Медийно образование и медийна грамотност, В: Научен електронен архив, С., НБУ.
32. Стоянов, Росен К. (2015). Политическите митове – нова религия, нова комуникация?, В: годишник на департамент Масови комуникации, С., НБУ, ISSN 1310-8670.
33. Стоянов, Росен К. (2015). Всички сме медии, всички сме „личности“, В: Научен електронен архив, С., НБУ.
34. Стоянов, Росен К. (2015). Пъблик афеърс като начини на употреба, В: сборник от XVII Лятна школа по PR „Да не се боим от разнообразието в ПР и журналистиката”, С., НБУ, ISBN 978-?954-?535-?956-?9.
35. Стоянов, Росен К. (2016). Негативната политическа реклама, В: Научен електронен архив, С., НБУ.
36. Стоянов, Росен К. (2016). Политическите дебати, В: сборник от XVIII Лятна школа по PR „Глад за съдържание“, С., НБУ, ISSN: 1310-8670.
37. Стоянов, Росен К. (2016). Комуникационна демокрация – нови парадигми, В: годишник на департамент Масови комуникации, С., НБУ, ISSN 1310-8670.
38. Стоянов, Росен К. (2017). Четириизмерният човек, В: годишник на департамент Масови комуникации, С., НБУ, ISSN 1310-8670.
39. Стоянов, Росен К. (2017). Свободата на словото като академична свобода, В: сборник от XIX Лятна школа по PR „Свободата на словото в дигиталната епоха“, С., НБУ, ISSN: 1310-8670.
40. Стоянов, Росен К. (2018). Религията в Интернет, В: сборник от XX Лятна школа по PR „Трансформация на общуването“, С., НБУ, ISSN: 1310-8670, под печат.
41. Стоянов, Росен К. (2019). Хиперсоциализация в дигитална среда, В: сборник Европейските ценности – новата констелация, С., НБУ, ISBN 978-619-233-065-1.
42. Стоянов, Росен К. (2019). Дигитално образование и дигитална грамотност като инструмент срещу фалшивата реалност, В: сборник от XXI Лятна школа по PR „Граници в комуникациите/Комуникация отвъд границите“, С., НБУ, ISSN: 1310-8670, под печат.
43. Стоянов, Росен К. (2020). Културни измерения на дигиталната реалност, В: сборник „Комуникациите на 21-ви век – иновации, предизвикателства и тенденции“, 25-годишнина от създаването на Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“, С., ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“, ISBN: …
44. Stoyanov, Rossen K. (2020). The Century of Post-Communication, In: Rhetoric and Communication Journal, Issue 45, 2020, ISSN 1314-4464.
45. Стоянов, Росен К. (2020). Векът на пост-комуникацията, В: Годишник на департамент Масови комуникации, НБУ, ISSN 1310-8670.
46. Stoyanov Rossen K. (2021). Hypersocialization in Digitality, In: Issue 44 of Rhetoric and Communications Magazine, April 2021, ISSN 1314-4464.
47. Стоянов, Росен К. (2021). Политическо говорене по време на криза, XXII Лятна школа по PR „Медии и комуникация по време на криза“, С., НБУ, ISSN: 1310-8670, под печат.

РЕДАКТОРСТВО И СЪСТАВИТЕЛСТВО:
2020, Научен редактор и съставител, сборник XXII Лятна школа по ПР „Медии и комуникация по време на криза”, С., НБУ.
2019, Научен редактор и съставител, сборник XXI Лятна школа по ПР „Граници в комуникациите/Комуникация отвъд границите”, С., НБУ.
2018, Научен редактор и съставител, сборник XX Лятна школа по ПР „Трансформация на общуването”, С., НБУ.
2017, Научен редактор и съставител, сборник XIX Лятна школа по ПР „Свободата на словото в дигиталната епоха ”, С., НБУ.
2012, Научен редактор, сборник от ХIV Лятна школа по връзки с обществеността „В мрежата (Мрежата) на ПР“, С., НБУ.
2011, Редактор и съставител, сборник ХІIІ Лятна школа по ПР „iПР в практиката и образованието. ПР образование в България – 20 години по-късно”, С., НБУ.
2010, Редактор и съставител, сборник ХІІ Лятна школа по ПР „Комуникационни практики и вътрешни публики”, С., НБУ.
2007, Редактор и съставител, сборник ІХ Лятна школа по ПР „ПР и медии в България – противопоставени или равнопоставени?”, С., НБУ.
2006, Редактор и съставител, сборник VІІІ Лятна школа по ПР „Спорт и комуникации”, С., НБУ.
2004, Редактор и съставител, сборник VІ Лятна школа по ПР „Образът на България в процеса на присъединяването ни към ЕС”, С., НБУ.

ЧЛЕН НА РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ:
2020, Член на редакционната колегия, годишник на департамент Масови комуникации 2019, С., НБУ.
2020, Член на редакционна колегия, сборник XXII Лятна школа по ПР „Медии и комуникация по време на криза”, С., НБУ.
2019, Член на редакционната колегия, годишник на департамент Масови комуникации 2018, С., НБУ.
2019, Член на редакционна колегия, XXI Лятна школа по ПР „Граници в комуникациите/Комуникация отвъд границите”, С., НБУ.
2018, Член на редакционната колегия, годишник на департамент Масови комуникации 2017, С., НБУ.
2018, Член на редакционна колегия, сборник сборник XX Лятна школа по ПР „Трансформация на общуването”, С., НБУ.
2017, Член на редакционната колегия, годишник на департамент Масови комуникации 2016, С., НБУ.
2017, Член на редакционна колегия, сборник XIX Лятна школа по ПР „Свободата на словото в дигиталната епоха ”, С., НБУ.
2017, Член на редакционна колегия, сборник от кръгла маса „Политическата комуникация: президентски избори 2016 година“, С., НБУ.
2016, Член на редакционната колегия, годишник на департамент Масови комуникации 2015, С., НБУ.
2016, Член на редакционна колегия, сборник XVIII Лятна школа по ПР „Глад за съдържание”, С., НБУ.
2015, Член на редакционна колегия, сборник XVII Лятна школа по ПР „Да не се боим от разнообразието в ПР и журналистиката”, С., НБУ.
2014, Член на редакционна колегия, сборник от ХVI Лятна школа по връзки с обществеността „Комуникация и култура“, С., НБУ.
2013, Член на редакционна колегия, сборник от ХV Лятна школа по връзки с обществеността „Избори и ПР и ПР при избори“, С., НБУ.