facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2019

summe-schoo2019-plakat-m_184x250_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2019

Департамент „Медии и комуникация“, НБУ. - София: НБУ, 2019. ISBN 978-619-233-186-3

Сборници