ДепартаментМасови комуникации

Проф. д-р Десислава Бошнакова

Проф. д-р Десислава Бошнакова

e-mail: dboshnakova@nbu.bg

 

Академична длъжност: професор

 

Научна степен: доктор

 

Образование:

2006 г. Доктор по политология, ВАК
1998 г. Магистър по ПР, НБУ
1996 г. Бакалавър по ПР, НБУ

 

Основни изследователски интереси в областта на: новите медии, креативност в комуникациите, управление на комуникации, специални събития, политически комуникации

Допълнителни изследователски интереси в областта на: театър, креативност и презентационни умения

 

Възможности за експертиза в областта на: ПР, политически комуникации

 

Преподавателски интереси в областта на: ПР и специални събития

 

Членство в организации: EUPRERA

 

Участие в национални и международни проекти: 2011 г. Участие в екип за разработване на международна магистърска програма “Международна комуникация”

 

По-важни публикации: “ПРоговорки”, 2005, “Политическите комуникации в мрежата 2.0”, 2009, "Колективната мъдрост (Краудсорсинг)", 2016

 

Обществена дейност: куратор на TEDxNBU от 2011 - 2016 г.